Patent Nasıl Alınır?

Patent Nasıl Alınır?

PATENT BAŞVURU VE PATENT ALMA SÜRECİ

Patent nasıl alınır  ? sorusunun cevabı patent alma sürecini oluşturan basamakların bilinmesi ile  anlaşılabilir. Patent almak :  esasen Türk Patent Enstitüsüne  ücret ödemek, ayrıntılı tarifname yazmak ve gerekli formları doldurarak TPE’ye ya da Uluslararası başvuru ise TPE ile birlikte ilgili diğer kurumlara  iletmek ve bu kurumlardan gelen yazı,talep ve inceleme isteklerine karşılık  vermekten ibarettir.
Sonuç patent alma süreci olarak üç aşama mevcut olup bunlar :  1-Finansal , 2-Teknik, ve 3-Bürokratik

 Patent nasıl Alınır ?

 • Konusunda uzman bir patent vekili yapacağı ön araştırma  ile ortada gerçekten bir buluş var mı yok mu bunun tespitini yapar,
 • Patent Araştırma  işlemi sonucunda gerçekten patent alınmak istenen olgunun bir buluş olduğu kanısına varılırsa, teknik olarak buluşun detaylarını anlatan çizim,resim,kanıtlayıcı belge,eksiz,tarifname ve buluş sahibini belirten bir dosya taslağı oluşturulur,
 • Patent vekili buluş sahibinden edinilen ve tüm ayrıntıları içeren dosya ile birlikte  patent tarifnamesini  yazar ve yazdığı bu tarifnameyi buluş sahibine gönderir. Buluş sahibi  patent tarifnamesi üzerinde var ise önerilerini bildirir veya  ekleme ,çıkarma işlemlerini gerçekleştirir ve dosyanın nihai halini patent vekiline geri gönderir.
 • Patent vekili son haline getirilmiş olan patent tarifnamesini inceleyip son düzeltmeleri yaparak tamamlamış olur.

PATENT BAŞVURUSU YAPILMASI

 • Başvuru için TPE nezdinde var olan başvuru formu  doldurulur, başvuru harç ücreti Türk Patent Enstitüsüne ödenir . Başvuru formuna Patente ait  tarifname ve Başvuru Harç ücretinin ödendiğine dair  dekont eklenir ve  TPE ‘ye teslim edilir.
 • Türk Patent Enstitüsü bir süre sonra başvuru sahibine patent başvurusuna ait başvuru numarasını ve patent başvurusu ile ilgili herhangi bir eksiklik olup olmadığını bildirir.

PATENT SORGULAMA YAPILMASI

 • Patent Başvuru sahibi başvuruya ait buluşun tescili için 15 ay içerisinde resmi patent araştırma ücretini öder ve araştırma talebini yapmış olur.
 • Patent Araştırmasının tamamlanmasını müteakip  Türk Patent Enstitüsü yapılan araştırma raporunu patent başvuru sahibine gönderir.
BİRİNCİ İNCELEME TALEBİ
 • Patent Araştırma raporu eğer  olumluysa ya da majör bir sorun yok ise; Birinci İnceleme talebi yapılır, ilgili harç ücretleri ödenir.(Rapor olumsuz ise 2.inceleme ve sonrasında 3.inceleme raporu istenecektir.)
 • Birinci incelemeden sonra TPE Birinci İnceleme raporunu Patent başvuru sahibine gönderir.
 • Birinci inceleme raporu eğer olumluysa patent başvuru sahibi bu durumda Tescil Belgesi Düzenleme Ücretini TPE’ye öder ve patent belgesini almış olur.
B) PATENT NASIL ALINIR – HANGİ BELGELER GEREKİR ?

Patent başvurusu yapmak için gerekli belgeler şu şekildedir :

Buluşa ait

Tarifname

Teknik Detay ve İstemler

Çizim ve Resimler

Patent başvuru harç ücret dekontu.

 

C) PATENT NASIL ALINIR – NEYE GÖRE ÜCRET ÖDENİR

Patent başvurusu aşamasında  ödenen ücretleri şu şekilde sınıflandırabiliriz.

1- Patent Başvuru ücreti [patent Başvurusu yapılırken ödenir]

2- Patent Araştırma ücreti [ Başvuru sonrasında 15 ay içinde ödenir]

3- Patent İnceleme ücreti [ TPE tarafından verilen yasal süre içinde ödenir]

Kalitenizi Biz'imle tescilleyin

Hemen marka başvurunuzu yapmak için bize ulaşın.

Özellikle Patent araştırmaları ve uluslararası marka yönlendirme konusunda çok çok iyisiniz..Ne zaman arasam her seferinde telefonlarıma çıkıyorsunuz ve hızlısınız . Bu saatten sonra tercihimi değiştireceğimi zannetmiyorum..

Taner KAYA
Genel Müdür, ÖZER SİGORTA